ORTODONTİ UZMANI DR. HÜSEYİN HÜSEYİN

Telefon

0 224 502 00 55

Mail

drhuseyinhuseyin@hotmail.com

Adres

FSM Bulvarı Nilüfer / BURSA

ÇOCUKLARDA ORTODONTİ

Çocuğun 8 yaşını geçmeden önce ortodotik olarak muayene edilmesi en iyisidir. Böylece, eğer bir problem saptanırsa ortodontist...

YETİŞKİNLERDE ORTODONTİ

Çocuğun 8 yaşını geçmeden önce ortodotik olarak muayene edilmesi en iyisidir. Böylece, eğer bir problem saptanırsa ortodontist...

BRAKET ÇEŞİTLERİ

Çocuğun 8 yaşını geçmeden önce ortodotik olarak muayene edilmesi en iyisidir. Böylece, eğer bir problem saptanırsa ortodontist...

ORTODONTİ UZMANI DR. HÜSEYİN HÜSEYİN

EĞİTİM

Lisans: Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi: 2002-2007

Doktora: Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD: 2007-2011

Uzmanlık: Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD: 2007-2011

YABANCI DİL

İngilizce, Yunanca

DOKTORA VE UZMANLIK TEZİ

MİNİ VİDA İLE ÜST MOLAR DİSTALİZASYONUNUN DENTOFASİYAL YAPILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

European Orthodontic Society (EOS)

Türk Ortodonti Derneği

Bursa Diş Hekimleri Odası

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

Sari Z., Akin M, Huseyin H.., Bisirici G., Uygun E.‘‘Comparison of Reverse Headgear and Chincap in Class III Malocclusions’’ 45th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavion Division Abst#OPP 145, Budapest, Hungary, 2011.

Zeliha Müge BAKA., Havva Sevil ECE., Zehra İLERİ., Huseyin Huseyin ‘‘Soft Tıssue Changes After Fce Mask Wıth Rapid Maxillary Expansıon Versus Face Mask’’45th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR), Budapest, Hungary, 2011.

Havva Sevil Ece., Zeliha Müge BAKA.,Zehra İLERİ., Huseyin Huseyin. ‘‘Cranıofacıal Changes After Face Mask VS Face Mask Wıth Rapit Maxillary Expansıon’’45th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR), Budapest, Hungary, 2011.

Huseyin H., Sari Z., Akin M.“Unexpected Supernumerary Premolars During Orthodontic Treatment” Proc 15th Congress of the Balkan Stomatological Society, Abst# PP 058, Thessaloniki, Greece, 2010.

Huseyin H., Akin M., Ece H.S., Goyenc Y.B. ‘‘The Compare of Cervical Headgear and Utility Arch in Twin Sister’’ 87th Congress of the European Orthodontic Society Abst#CP 102, Istanbul, Turkey, 2011.

Havva Sevil ECE.,Fatma Betül Kahraman., Huseyin Huseyin., Sıddık Malkoç.‘‘The Treatment of a Class II/I Malocclusıon Wıth Herbst Applıance on a Mentally Retarded Patıent Sister’’ 87th Congress of the European Orthodontic Society, Istanbul, Turkey, 2011.

H Babacan.,  H Huseyin ., A Kayman., Z Sarı. ‘‘To compare the skeletal properties of Class II patients treated with functional appliances and untreated Class II subjects ’’ 85th Congress of the European Orthodontic Society, Helsinki, Finland, 2009.

Yasin Erdem Akgül., Huseyin Huseyin., Zafer Sarı. ‘‘Horizontal chıncap therapy at early period patient with class III skeletal malocclusıon” Proc 16th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romania, 2011.

ULUSAL BİLDİRİLER

Yasin Erdem Akgül., Huseyin Huseyin., Zafer Sarı., Zehra İleri.  ‘‘İskeletsel Sınıf III Hastada Yüz Maskesi Kullanılarak Maksillar Protrüzyonun Sağlanması’’ 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir,2011.

H.S.Ece., Z.M Baka., Z. İleri., H Huseyin. ‘‘Yüz Maskesi ve Hızlı Üst Çene Genişletmesi ile Kombine Yüz Maskesi Tedavisinden Sonra Dental Değişikliklerin İncelenmesi’’ 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir, 2011.

HHuseyin., Y. E. Akgül., Y.B.Akgül. ‘‘Konjenital Lateral Eksikliğinde Disiplinler Arası Yaklaşım’’ 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir,2011.

Zafer Sarı., Huseyin Huseyin.‘‘İskeletsel Sınıf I Deep-Bite Bir Oligodonti Olgusunun Ortodontik ve Protetik TEdavisi’’ 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Antakya,2009.

Huseyin Huseyin., Zafer Sarı. ‘‘Tek Taraflı Angle Sınıf II Molar İlişkisine Sahip bir Vakada Molarların Mini Vida Ankrajı ile Distalizasyonu’’ 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara,2010.

KATILDIĞI KONGRE VE SEMİNERLER

45th Meeting oZ the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavion Division Budapest, Hungary, 2011.

Proc 15th Congress of the Balkan Stomatological Society,Thessaloniki, Greece, 2010.

87th Congress of the European Orthodontic Society Abst#CP 102, Istanbul, Turkey, 2011.

12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İzmir,2011.

12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara,2010.

11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Antakya,2009.